Logo 

 

DISCLAIMER

Ondanks onze zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten, virussen, en dergelijke. EveryPainting behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

EveryPainting is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten op deze site. EveryPainting is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.
 
Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van EveryPainting of derden.

Indien u zelf een afbeelding aandraagt voor een schilderij in opdracht waarop eventuele rechten op zitten zijn we genoodzaakt om wijzigingen in de afbeelding aan te brengen.